מס רכישה – בשנת 2020

מטרת מאמר זה להציג בפניכם סקירה עקרונית בנוגע לשיעור המס החל כיום ברכישת דירה

מדרגות מס הרכישה ברכישת מקרקעין (שאינם דירת מגורים או בנין) : 6%.

מדרגות מס הרכישה ברכישת דירת מגורים ראשונה (דירת מגורים יחידה) לתקופה שעד לתאריך 15.1.2021 הן בשיעורים הבאים: 0% (לשווי שעד 1,744,505 ₪), 3.5% (לשווי שעד 2,069,205 ₪), 5% (לשווי שעד 5,338,290 ₪), 8% (לשווי שעד 17,794,305 ₪) ו- 10% מעבר לכך.

  • מדרגות מס אלה המהוות הטבה ניתנות לתושבי ישראל בלבד. כמו כן, במניין הדירות בוחנים את כל התא המשפחתי (בני זוג וילדים עד גיל 18).
  • אם בבעלות הקונה דירה נוספתלצורך חישוב המס יראו את הקונה כרוכש דירה יחידה, וזאת בתנאי שימכור את הדירה הנוספתתוך שנתיים, או תוך שנה מיום שנמסרה לו (במקרה של דירת קבלן).
  • דירה המושכרת בשכירות מוגנת – לא נחשבת כדירה.
  • חלק שאינו עולה על שליש בדירה נוספת – לא נחשב כדירה.

מדרגות מס הרכישה ברכישת דירת מגורים נוספת (דירה שאינה דירה יחידה) הן בשיעורים הבאים: 8% (לשווי שעד 5,340,425 ₪) ו- 10% מעבר לשווי האמור.

בקבוצת רכישה – שווי הרכישה של הדירה לצרכי מס רכישה יהיה שווי הנכס הבנוי.

פטור לעולה – 0.5% משווי הנכס עד לסכום של 1,838,615 ש"ח ו- 5% מיתרת שווי הנכס. ניתן לניצול עד שבע שנים לאחר הכניסה לישראל, פעם לרכישת דירה ופעם לרכישת עסק.

הקלה לרוכש משק חקלאי – 0.5% משווי הנכס עד לסכום של 443,480 ש"ח ו- 5% מיתרת שווי הנכס.

מאמר זה הינו מאמר כללי בלבד ומטרתו מתן הסבר להקלת ההתמצאות בנושא. האמור אינו ממצה ומטבע הדברים אין להסתמך עליו לשם יישום במקרה ספציפי. דיני המקרקעין וחוקי המס המורכבים מחייבים קבלת ייעוץ מקצועי מעורך דין מומחה בתחום המקרקעין.