הפטורים ממס שבח

עד לשנת 2014 ידע כל מוכר כי באפשרותו למכור דירת מגורים בפטור ממס שבח אחת ל- 4 שנים. פטור זה בוטל ואינו בתוקף עוד החל מראשית שנת 2014.

נכון לשנת 2020 נותרו מספר פטורים ממס שבח אשר ניתן לנצלם במכירת דירת מגורים מזכה, ובלבד שהמוכר עומד בתנאים שנקבעו.

פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים יחידה יחול בתנאים המצטברים הבאים:

  1. הדירה היא דירתו היחידה של המוכר.
  2. המוכר היה הבעלים של הדירה לפחות 18 חודשים לפני המכירה, והדירה הייתה ראויה למגורים במהלך תקופה זו.
  3. לא נעשה שימוש בפטור זה במהלך 18 החודשים לפני המכירה

פטור ממס שבח לדירה שהתקבלה בירושה יחול בתנאים המצטברים הבאים:

  1. המוכר הוא בן זוג של המוריש, צאצא של המוריש או בן זוג של הצאצא.
  2. אילו היה המוריש בחיים ומוכר את הדירה – היה זכאי לפטור.
  3. לפני פטירתו היה המוריש בעלים של דירה יחידה בלבד.

פטור חד-פעמי ממס שבח

במכירת שתי דירות ששווין ביחד עד לסך של 2,034,000 ₪ (נכון לשנת 2020) – לצורך רכישת דירה אחרת ששוויה לפחות 75% משווי שתי הדירות האחרות שנמכרו.

מס השבח על דירות יוקרה

מס שבח מיוחד הוטל על דירות יוקרה – על חלק השווי של דירה מעל הסכום של 4,522,000 ₪ (נכון לשנת 2020) ישולם מס שבח מלא, גם במקרה שישנה זכאות לפטור כלשהו.

מאמר זה הינו כללי בלבד ומטרתו מתן הסבר להקלת ההתמצאות בנושא. האמור אינו ממצה ומטבע הדברים אין להסתמך עליו לשם יישום במקרה ספציפי. דיני המקרקעין וחוקי המס המורכבים מחייבים קבלת ייעוץ מקצועי מעורך דין מומחה בתחום המקרקעין.